Afscheid & keuzes

Verzorging en opbaren


Dit is een belangrijk deel van het afscheid nemen. U zoekt de kleding uit en u kunt, wanneer u dit wilt zelf uw geliefde (helpen) verzorgen, we kunnen het ook samen doen, of in overleg doe ik het voor u, eventueel met een collega. Waar zullen we deze laatste verzorging doen, nog één keer thuis, in de vertrouwde omgeving, of liever in het uitvaartcentrum. Alles is mogelijk.

En dan, na de verzorging; waar zullen we uw geliefde deze laatste dagen opbaren…

Thuisopbaring
Wanneer u dit wilt is het bijna altijd mogelijk om uw dierbare thuis op te baren, in de vertrouwde omgeving. Dit kan op bed, of in een kist of mand. Maar ook op een opbaarplateau in een mooie wade, of een eigen geliefde sprei, deken.

Een andere mogelijkheid is Thanatopraxie, een licht balseming van het lichaam. Hierdoor hoeft het lichaam niet gekoeld te worden, wordt deze ook niet zo koud, maar neemt het de omgevingstemperatuur aan.

Wanneer u niet voor een thuisopbaring kiest, kunnen we gebruik maken van de aula in de kerk, of een 24-uurskamer bijvoorbeeld Aula Vale in Oldenzaal. Hier zijn ingerichte (huis)kamers, waar u heen kunt wanneer u wilt. 24 uur per dag. En de koffie staat er altijd klaar.

Cremeren of begraven


Dit is uiteraard een belangrijke keuze, die u zult moeten gaan maken. Bij cremeren kunt u een maand na de crematie de as van uw geliefde ophalen bij het crematorium. U kunt deze in een urn bewaren, verwerken in sieraden, of bijplaatsen in een graf of columbarium. Ook verstrooien is een mogelijkheid.

Bij een begrafenis denken we direct aan een kerkhof. Tegenwoordig kennen we ook de natuurbegraafplaatsen. Ook dit is een mogelijkheid. Ik kan u meer vertellen over de verschillen, mogelijkheden en eventuele kosten.

Plechtigheid


Hoe gaan we de afscheidsplechtigheid invullen en waar? Vanuit traditie denken we vaak aan de kerk, of in de aula van het crematorium.

Maar onze uitvaarten worden steeds minder “standaard”.  Samen gaan we kijken, wat zijn de wensen, wat past bij uw geliefde. Uw wensen staan centraal en samen kijken we creatief, naar wat mogelijk en haalbaar is. Misschien wel gewoon thuis, of in de kantine van de geliefde sportclub. Uiteraard houden we hierbij het beschikbare budget in de gaten. Ook kunnen we kijken naar de manier van vervoer. Uiteraard is een rouwauto in vele kleuren mogelijk. Maar er is veel meer mogelijk, van bus waar nabestaanden samen met hun geliefde kunnen reizen, tot een bakfiets, een volkswagenbusje of misschien wel een vervoersmiddel wat heel speciaal was voor de overledene of voor de nabestaanden.

Bij een kerkelijke plechtigheid is er vaak een voorganger vanuit de eigen parochie of kerk. Mocht u kiezen voor een invulling buiten de kerk, kunnen we dat samen vormgeven. Mocht het nodig zijn is er ook altijd de mogelijkheid, gebruik te maken van een spreker of ritueelbegeleider.

Afhankelijk van de invulling van de afscheidsplechtigheid, kunnen we ook kijken op welke manier u de condoleance plaats wilt laten vinden. Er zijn meerdere mogelijkheden. Een condoleanceboek, losse kaartjes, digitaal condoleren.

Uiteraard kijken we naar wat het beste bij u past.