Laatste wensen

Vooraf bespreken


Er is maar één zekerheid in het leven, en dat is dat we allemaal komen te overlijden.

Wilt u kennismaken en eens kijken naar mogelijkheden en wellicht naar uw persoonlijke wensen? Dan maak ik graag een afspraak met u. Een dergelijk voorgesprek kan op ieder moment worden uitgevoerd, ook als van een aanstaand overlijden nog helemaal geen sprake is. Uiteraard is dit gesprek kosteloos. En het verplicht u tot niets.

De dood is waarschijnlijk niet een onderwerp waar u dagelijks mee bezig bent, en het kan misschien ook onwennig zijn om erover na te denken. Echter door er over na te denken en ermee bezig te zijn, biedt het de mogelijkheid om uw wensen alvast op papier te zetten voor uw nabestaanden. Als hulpmiddel hierbij heb ik een boekje gemaakt, waarin u uw laatste wensen kunt opschrijven. Dit boekje kan u helpen bij het helder krijgen van uw wensen. Ook kan het in de dagen na uw overlijden een handige leidraad zijn voor uw nabestaanden die uw afscheid moeten voorbereiden.

U kunt hier kijken voor de digitale versie van het laatste wensen boekje

Of neem contact op middels een telefoontje of een email. Dan zorg ik dat er een papieren versie, gratis en geheel vrijblijvend, naar u toekomt.

Mocht u vragen hebben over mogelijkheden voor uw afscheid, bel of mail gerust. Dan kunnen we samen, uiteraard ook geheel vrijblijvend, kijken wat mag en haalbaar is. Zodat uw afscheid vanuit uw hart al beschreven is.