Tijd van rouwen

Na de uitvaart


Na een hectische tijd tussen het overlijden van de dierbare en de uitvaart, volgt er een tijd van rouw. De weg van het leven wordt voor de nabestaanden een andere dan voorheen. Er zullen nog vele afwikkelingen volgen en zaken op hen afkomen. Mijn intentie is om een week of twee na de uitvaart, uiteraard in overleg met de nabestaanden en indien gewenst, nogmaals langs te komen om met hen te reflecteren op het afscheid. Hierbij kijken we ook of er nog zaken zijn waarbij zijn hulp behoeven. Hierdoor creëren we ook een moment waarbij we het een en ander rustig na kunnen bespreken en afronden.

Een nagesprek is wellicht ook een moment om te bespreken of de nabestaanden de as van de overledene zelf willen ophalen, of dat ik dat desgewenst voor hen zal doen. Hierbij kan eventueel ook gesproken worden over de mogelijkheid van de verwerking van de as, zoals in bijvoorbeeld een mooie sierurn of sieraden.